Skip to main content
Port of Holland

Port of Holland

International child centre

pcb De Ontmoeting - primary school
Royal Kids Daycare

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Group 1/2b

Welcome!

Respect

Tot aan de herfstvakantie staat in alle groepen RESPECT centraal. Elk thema rondom IPC zal schoolbreed gekoppeld worden aan een persoonlijk doel zoals u kunt vinden op de canvassen in onze klas. Elke groep zal op zijn manier RESPECT wekelijks terug laten komen in de lessen.
Gekoppeld aan respect zijn de leerdoelen vanuit SLO: sociaal – emotionele ontwikkeling: omgaan met de ander en samenwerken. 

Respect:

 • Om anderen en om onze omgeving geven;
 • bewust te zijn van de dingen die mensen, levende dingen en de omgeving nodig hebben; 
 • voor anderen, levende dingen en je omgeving te zorgen; 
 • dingen te doen die goed zijn voor mensen, levende dingen en je omgeving; 
 • rekening te houden met de gevoelens van anderen;
 • sociaal – emotionele ontwikkeling: omgaan met de ander. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPECT is central to all groups until the autumn holidays. Each theme around IPC will be linked to a personal goal throughout the school as you can find on the canvases in our classroom. Each group will, in its own way, have RESPECT reflected in the lessons every week. The learning goals from SLO are linked to respect SLO: social - emotional development: dealing with the other and working together.

Respect

 • caring about others and our environment;
 • to be aware of the things that people, living things and the environment need;
 • take care of others, living things and your environment;
 • do things that are good for people, living things and your environment;
 • take into account the feelings of others;
 • social - emotional development: dealing with the other.

respect.png
Bekeken: 3062 keer