Skip to main content
Port of Holland

Port of Holland

International child centre

pcb De Ontmoeting - primary school
Royal Kids Daycare

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Group 1/2b

Welcome!

Cooperation

Tot aan de kerstvakantie in alle groepen staat SAMENWERKEN centraal. Elk thema rondom IPC zal schoolbreed gekoppeld worden aan een persoonlijk doel zoals u kunt vinden op de canvassen in onze klas. Elke groep zal op zijn manier SAMENWERKEN wekelijks terug laten komen in de lessen.

Gekoppeld aan SAMENWERKEN zijn de leerdoelen vanuit SLO: sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met de ander en samenwerken.

 • Effectief communiceren;
 • Hulp vragen, geven en ontvangen;
 • Een proces inrichten om een gezamenlijk doel te bereiken;
 • Verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen;
 • Onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;
 • Functioneren in heterogene groepen;
 • Respect voor verschillen;
 • Een positieve en open houding ten aanzien van andere idee├źn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Until the Christmas holidays in all groups, COOPERATION is central to all groups. Every theme around IPC will be linked to a personal goal throughout the school as you can find on the canvases in our classroom. Each group will, in its own way, make COOPERATION come back in the lessons every week.

Linked to COLLABORATION are the learning objectives from SLO: social-emotional development, dealing with the other and working together.

 • Communicate effectively;
 • Ask for, give and receive help;
 • Set up a process to achieve a common goal;
 • Recognize and recognize different roles in yourself and others;
 • Negotiate and make arrangements with others in a team;
 • Function in heterogeneous groups;
 • Respect for differences;
 • A positive and open attitude towards other ideas.

 


cooperation.png
Bekeken: 2711 keer