Inloggen

Internationalisering en wereldburgerschap

Internationalisering voor het basisonderwijs omvat volgens Nuffic vier domeinen:

  1. Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto);
  2. Internationaal georiënteerde leerinhouden;
  3. Uitwisseling over de grens:
  4. Internationale beleidsontwikkelingen.
Vroeg vreemdetalenonderwijs

Onze school is een tweetalige school Nederlands / Engels. Wij geven 15% van onze onderwijstijd les in het Engels. (zie het Tabblad ‘Tweetaligheid’)

Internationaal georiënteerde leerinhouden

Onze school werkt met het internationale curriculum: IPC, dat staat voor: International Primary Curriculum. (zie het Tabblad ‘IPC’)

Uitwisseling over de grens

Van kerstkaarten uitwisselen met scholen in Europa tot skypen met een school in het buitenland, van de Schoenendoosactie van Edukans tot presentaties ontvangen van Aflatoun, uitwisselen met andere landen in de wereld heeft vele mogelijkheden.
Onze school heeft relaties opgebouwd met de Carlo Cattaneoschool in Livorno, Italië en met de Foxhills Junior School in Southampton, Engeland.

Internationale beleidsontwikkelingen

De wet geeft aan dat scholen aandacht behoren te geven aan (wereld-)burgerschap. Wereldburgerschap en internationalisering gaan hand-in-hand, zoals blijkt uit de kenmerken: sociale rechtvaardigheid, diversiteit, mensenrechten, vrede, democratie en burgerzin, onderlinge afhankelijkheid en duurzame ontwikkeling.