Skip to main content
Port of Holland

Port of Holland

International child centre

pcb De Ontmoeting - primary school
Royal Kids Daycare

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

21st Century Skills

In samenwerking met het Voortgezet Onderwijs zetten wij de ‘21st Century Skills’ op het onderwijsaanbod. Dit vereist kritisch denken, creativiteit, probleem oplossend vermogen en samenwerken van kinderen.

Daarnaast willen wij de rugzakken van onze leerlingen vullen met kennis en vaardigheden die passen bij de 21e eeuw, de zogeheten 21st century skills

Rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie vormen de basis. Daarnaast willen wij de rugzakken van onze leerlingen vullen met kennis en vaardigheden die passen bij de 21e eeuw, de zogeheten 21st Century Skills:

 • Kritisch denken
 • Creatief denken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Computational thinking
 • Informatievaardigheden
 • ICT-basisvaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale & culturele vaardigheden
 • Zelfregulering

Deze vaardigheden komen eveneens terug in het Internationale Curriculum: IPC.