Skip to main content
Port of Holland

Port of Holland

International child centre

pcb De Ontmoeting - primary school
Royal Kids Daycare

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

IPC
IKC
IPC

IPC: International Primary Curriculum

Het International Primary Curriculum (IPC) is een speciaal ontworpen curriculum voor (internationale) basisscholen. Leerkrachten gebruiken dit programma om de kennis, vaardigheden en het begrip van leerlingen verdeeld over een breed scala van onderwerpen te ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling en internationaal begrip (wereldburgerschap) staan centraal in het curriculum. Het IPC biedt een indrukwekkend ondersteuningssysteem voor haar scholen om de leraren in staat te stellen de best mogelijke leeromgeving voor leerlingen te creëren.

Geruime tijd werken wij met IPC. Heeft u de mooie canvas schilderijen zien hangen? Hier staan de persoonlijke waarden op die wij aan onze leerlingen meegeven.

Schooljaar 2023-2024

Dit schooljaar besteden wij bij elk unit extra aandacht op de volgende persoonlijke leerdoelen:

  • Unit 1: Respect
  • Unit 2: Samenwerking
  • Unit 3: Communicatie  
  • Unit 4: Onderzoek
  • Unit 5: Bedachtzaamheid
 
IPC-Units

Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

IPC-curriculum in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Voor de allerkleinsten: IEYC

Voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar hebben we het International Early Years Curriculum (IEYC) ontwikkeld. Net als het IPC is het IEYC ontwikkeld met oog voor de laatste stand van zaken in de wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar het lerende peuterbrein.

Het IEYC helpt het brein van het jonge kind spelenderwijs leren. Op die manier stimuleren we optimaal de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling van het jonge kind. Een bijkomend voordeel van het IEYC is dat kinderen vertrouwd raken met de IPC-werkwijze voordat ze naar groep 3 gaan.

Assessment for Learning

Om effectief te leren en om het leren te verbeteren heb je relevante feedback nodig. Het Assessment for Learningprogramma helpt daarbij. Dit digitale programma hanteert een simpele filosofie: kinderen goed laten leren is onlosmakelijk verbonden met goed evalueren. Dankzij een goede evaluatie weet je welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn.

De IPC-units geven de leerling continue de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van IPC-leertaken en een effectieve feedback die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. Het Assessment for Learningprogramma ondersteunt leerkrachten bij hun evaluatie en helpt de kinderen bij hun eigen leerevaluatie.

De Ontmoeting biedt IPC zowel in het Nederlands als in het Engels aan.

Zie de website van IPC-Nederland: www.ipc-nederland.nl