Skip to main content
Port of Holland

Port of Holland

International child centre

pcb De Ontmoeting - primary school
Royal Kids Daycare

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Internationalisering

Onze leerlingen leren samen te werken met leerlingen op onze partnerscholen wereldwijd, soms via Skype, email of zelfs live via de smartboards in de klas.

Volgens de Nederlandse wet mogen kinderen vanaf 1 januari 2016 15% van de onderwijstijd in een andere taal aangeboden krijgen

De school zet actief in op internationalisering en heeft hiervoor partners in het buitenland die evenals de Ontmoeting het accent leggen op tweetalig onderwijs: de Carlo Cattaneoschool in Livorno, Italië en de Foxhills Junior School in Southampton, United Kingdom.

De afgelopen 3 jaar heeft De Ontmoeting mee gedaan aan een uitwisselings project Erasmus+, waarbij kinderen onder begeleiding van onze leerkrachten een week mee konden draaien op een basisschool in het buitenland.

Ook besteedt de school aandacht aan wereldburgerschap: verbinding leggen tussen jezelf en de ander, dichtbij en ver weg. Hierbij worden thema’s behandeld als: mensenrechten, duurzaamheid, globalisering en identiteit.