Port of Holland

Port of Holland

International child centre

pcb De Ontmoeting - primary school
Royal Kids Daycare

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Mediawijsheid en ICT-geletterdheid

We besteden aandacht aan mediawijsheid en ict-geletterdheid, zoals het omgaan met programma's als Excel, PowerPoint en Prezi. Kinderen leren op internet de juiste kennis en informatie te filteren, passend bij hun onderwijsbehoefte.

Mediageletterdheid omvat het begrijpen van media, het gebruik van media en de communicatie met elkaar via media.