Port of Holland

Port of Holland

International child centre

pcb De Ontmoeting - primary school
Royal Kids Daycare

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Royal Kids Daycare

Royal Kids Daycare vormt met basisschool De Ontmoeting het International Child Centre (ICC) Port of Holland in Capelle aan den IJssel aan de Fascinatio Boulevard. Wij verzorgen opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Royal Kids Daycare wil in 2020 in nauwe samenwerking met basisschool de Ontmoeting werken naar een tweetalig kindcentrum. Het eerste half jaar staat in het teken van ontdekken en verkennen. Het tweede halfjaar staat in het teken van uitvoering en evaluatie.

In het kindcentrum is de doorgaande lijn terug te vinden in de thema’s, de les/leermethode, bepaalde activiteiten en medio 2020 in het spreken van de Engelse taal op activiteitenbasis. We willen een omgeving bieden met een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. We willen een rijke leer- en leefomgeving voor kinderen creëren, waar kinderen én ouders welkom zijn.

https://royalkidshome-capelle.nl/en/port-of-holland/