Skip to main content
Port of Holland

Port of Holland

International child centre

pcb De Ontmoeting - primary school
Royal Kids Daycare

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Schoolgids

Aan de ouders, verzorgers,

Hieronder kunt u de schoolgids van de protestants christelijke basisschool De Ontmoeting downloaden. Hierin vindt u allerlei informatie over onze school. We laten hierin zien wie we zijn en wat we doen. Wanneer uw kind al bij ons op school zit, is de informatie veelal bekend. Wanneer uw kind nog niet bij ons op school zit, kan deze gids een (voortgezette) kennismaking vormen. U leert onze school dan nog beter kennen. Veel en actuele informatie vindt u uiteraard op de website van de school.

We willen een christelijke school zijn die goede resultaten koppelt aan een veilige omgeving waar men met respect met elkaar omgaat. Ouders spelen daar een belangrijke rol in. Daarom is een goed contact tussen ouders en leerkrachten noodzakelijk.

Wilt u meer weten over onze manier van werken, dan bent u van harte welkom bij de schoolleiding.

Namens het team van De Ontmoeting,

Schoolgids - Nederlands
   

Blader online door de schoolgids